El món com a llenguatge i el llenguatge com a món

L'acumulació discursiva pròpia dels àmbits de la cultura, ja siguin textos o pintures, s'equipara amb estrats i capes geològiques. Quan l'any 1989 escrigué "un món rere les paraules", Perejaume també admetia que el llenguatge no esgota el territori.

2022
2000
2013
2003
2003
1997
1986
2001