Mar signat II

Any
1988
Classificació
Fotografia: Ampliació fotogràfica
Materials
Ampliació fotogràfica
Edició seriada
Edició de 3
Descripció

Signatura fusta de Perejaume surant al mar a la dreta de la imatge.

Localitzacions
Galeria
Joan Prats