Autografia

Reconeixement de l’autonomia dels agents naturals i els mecanismes expressius de què disposen. Des d’aquesta òptica, la realitat és un instrument que s’expressa (és autògrafa) i se sostreu a qualsevol mena d’expressió que no sigui la seva. Iniciatives com el Parlament de les coses, promogut pel filòsof francès Bruno Latour, proposen una comunicació entre espècies, entre el que és humà i el que no ho és, molt en sintonia amb aquest recurs propi de Perejaume.