Autografia

Reconeixement de l’autonomia dels agents naturals i els mecanismes expressius de què disposen. Des d’aquesta òptica, la realitat és un instrument que s’expressa (és autògrafa) i se sostreu a qualsevol mena d’expressió que no sigui la seva. Iniciatives com el Parlament de les coses, promogut pel filòsof francès Bruno Latour, proposen una comunicació entre espècies, entre el que és humà i el que no ho és, molt en sintonia amb aquest recurs propi de Perejaume.

2000
2007
2003
1997
2004
2001
1989
1990
2010
2017
1999