La platea abrupta

Any
1999
Classificació
Intervenció en un espai
Pintura i fotografia
Materials
Ampliacions fotogràfiques.
Oli sobre tela.
Text (fitxer)
Mesures
288 cm diàmetre x 8 òculs
Mides aproximades de les pintures del frontispici:
Els dos petits el de la Manon del Jules Massenet i de l’Otello del Giuseppe Verdi són dos òvuls de semieixos 260 x 180 cm.
El de La Valquíria de Wagner és un òvul lobulat de 570 x 250 cm.
Descripció

Obra que forma part de la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu.

Vuit òculs al sostre de la sala que s'encaixen en les motllures de la decoració. Els òculs reprodueixen fragments de la visió panoràmica d'un relleu muntanyós suggerit per la disposició de rengles i més rengles de butaques de teatre. Les butaques són les mateixes de la sala. 

Tres pintures que encaixen amb les motllures de la decoració del prosceni. Les pintures reprodueixen una platea plana infinita amb passadís central. La platea es perd en la foscor. Per dalt de les tres pintures apareixen reculats cap al fons els tres medallons originals. Dels tres medallons només se'n veu un: la pintura del central dedicada a Richard Wagner (una imatge de les Valquíries pintada per Claudi Lorenzale). Les pintures dedicades a Verdi i Massenet queden ocultes. 

Localitzacions
Institució
Gran Teatre del Liceu