Itineràncies

Desplaçaments, continuïtats, transicions, trajectòries de sentit. Excursions i derives que sovint transporten objectes artístics a la intempèrie, tot dibuixant itineraris que es contemplen com una pràctica de dibuix o escriptura expandida.