Camp

Terme que esmena l’ús habitual en els primers anys de la paraula paisatge i n'evita les implicacions de tracte òptic, epidèrmic i distant amb el lloc, a favor d'una més lligada a l’activitat de viure-hi i fondre-s’hi.