SOLS 16

Any
2021
Classificació
Pintura: guaix/paper
Materials
Guaix sobre paper
Localitzacions
Col·lecció de l'artista
Perejaume
Obra literària
Alguns nusos