Aparicions

Compareixença intempestiva d’objectes, personatges o de la mateixa pintura afigurant-se sobre un fons de caire informalista. Les aparicions evoquen també una llarga tradició de relats populars que fan referència a les aparicions i troballes de figures sagrades.