Fusta adorada en pedra i pedra adorada en fusta

Any
2021
Classificació
Escultura
Materials
Pedra calcària i fusta de cedre
Edició seriada
1/2, 2/2
Mesures
Pedra (calcària) 83 x ø 20
Fusta (cedre) 72 x 65 x 46
Descripció

Troç de tronc de pi tallat amb pedra calcària i pedra grossa tallada en fusta de cedre. 

Localitzacions
Institució
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Particular
Galeria Nogueras Blanchard
Obra literària